Quy định hoàn trả tiền

Học viên khóa học dài hạn

Quy định về việc thu tiền

1. Trường hợp cá nhân nộp đơn đăng ký, sau khi được xác nhận đã đóng học phí, sẽ tiến hành thủ tục xin visa.

2. Theo nguyên tắc, đóng tiền học 1 năm.
※Trường hợp muốn đóng theo học kỳ, xin vui lòng liên hệ, trao đổi với chúng tôi.

Quy định về việc hoàn lại tiền

Các trường hợp Học phí Phí nhập học Phí tuyển chọn Ghi chú
Trường hợp không được cấp “Giấy tư cách lưu trú” từ Cục xuất nhập cảnh Hoàn trả đầy đủ Không hoàn trả Vui lòng trả lại “Giấy tư cách lưu trú” và “Thông báo nhập học”
Trường hợp không được cấp visa Hoàn trả đầy đủ Không hoàn trả Vui lòng trả lại “Thông báo nhập học”
Trường hợp bạn đã có visa, nhưng trước khi du học từ chối nhập học Hoàn trả đầy đủ Không hoàn trả Vui lòng trả lại “Thông báo nhập học”
Trường hợp đang theo học mà lại bỏ học giữa chừng Không hoàn trả Vui lòng thông báo cho văn phòng quản lý học sinh

・ Trong bất kỳ các trường hợp sau đây, sẽ không được hoàn lại tiền: vi phạm pháp luật bị trục xuất, vi phạm các quy định của trường như bỏ học, bị đuổi học, trở về nước

・ Phí chuyển tiền tại thời điểm hoàn trả sẽ do học viên thanh toán.

Học viên khóa học ngắn hạn

Quy định về việc thu tiền

1. Về nguyên tắc, đóng hết học phí.

2. Thông thường, khóa học sẽ theo từng tháng.
※Nếu bạn muốn tham gia khóa học từ giữa tháng, xin hãy trao đổi với chúng tôi.

Quy định về việc hoàn lại tiền

Không hoàn trả