Thành tích mùa xuân năm 2021(bản tin nhanh)

Đại học(University)

 • Đại học Toyo(Toyo Univ.)

 • Đại học Kokushikan(Kokushikan Univ.)

 • Đại học Kyoei(Kyoei Univ.)

 • Đại học Shobi(Shobi Univ.)

 • Đại học Suzuka(Suzuka Univ.)

 • Đại học Takushoku(Takushoku Univ.)

 • Đại học Musashino(Musashino Univ.)

 • Đại học Shumei(Shumei Univ.)

 • Đại học Shiseikan(Shiseikan Univ.)

 • Đại học Thượng hải(Shanghai Univ.)

Trung cấp(Vocational School)

 • Văn học khoa học Waseda(Waseda Bunri)

 • Boki O-hara(O-hara Bookkeeping)

 • Điện tử Nhật bản Nihon denshi(Nihon Denshi)

 • Kỹ thuật công nghiệp Nhật bản(Nihon Kogakuin)

 • Ô tô Tokyo(Tokyo Automobile College)

 • Công nghiệp ô tô Tokyo(Tokyo Institute of Technology Automobile College)

 • Phúc lợi y tế khoa học công nghệ Yomiru(Yomiuri Institute of Technology Medical Welfare)

 • Ô tô Yomiru(Yomiuri Automotive College)

 • Kinh doanh và thông tin điện tử Sundai(Sundai Electronic Information & Business)

 • Luật và thương mại Tokyo(Tokyo School of Economics and Law)

 • Kinh doanh toàn cầu(Tokyo Global Business)

 • Kinh doanh kép quốc tế(International dual business)

 • Trung cấp ngoại ngữ kinh doanh Nakano(Nagano Business Foreign Language College)

 • Các trường khác(others)

Thành tích các năm trước

Cao học
 • Tên trường đại học

 • Cao học Aoyama

 • Đại học Musashino

 • Đại học Guma

 • Đại học Waseda

 • Đại học Nagoya

 • Các trường khác

 • Tên trường đại học

 • Đại học Chiba

 • Đại học Văn hóa đại đông

 • Đại học Rikkyo

 • Đại học thủ đô Tokyo

 • Đại học tỉnh Shizuoka

Đại học
 • Tên trường đại học

 • Đại học Waseda

 • Đại học Nhật bản

 • Đại học Shiseikan

 • Đại học Shobi

 • Đại học quốc tế Higashi nippon

 • Đại học kinh tế Nhật bản

 • Cao đẳng Kyoto Seizan

 • Đại học nữ sinh Komazawa

 • Đại học Takushoku

 • Đại học văn hóa đại đông

 • Đại học ngoại ngữ Kanda

 • Đại học Châu Á

 • Đại học Aichi Bunkyo

 • Đại học Keishen

 • Đại học Tokai

 • Đại học kinh tế Ryutsu

 • Các trường khác

 • Tên trường đại học

 • Đại học Shimonoseki

 • Đại học Kokushikan

 • Đại học Ashikaga

 • Đại học Thượng hải

 • Đại học học viện Yamanashi

 • Học viện Aikoku

 • Đại học phúc lợi Tokyo

 • Đại học Đông dương

 • Đại học Seigakuin

 • Đại học học viện Tsukuba

 • Đại học Meikai

 • Đại học Kyouei

 • Đại học kinh tế Nhật Bản

 • Cao đẳng kinh doanh Tokyo

 • Đại học Teikyo

 • Đại học Keiai

Trung cấp
 • Tên trường đại học

 • KInh doanh quốc tế Tokyo

 • Trung cấp nghệ thuật Yokohama

 • Boki Ohara

 • Khoa học văn học Waseda

 • Kinh doanh và ngoại ngữ Sundai

 • Kinh doanh và thông tin điện tử Sundai

 • Kỹ thuật công nghiệp Nhật bản Hachiko

 • Kinh doanh y tế Tokyo

 • Kinh doanh Tokyo

 • Trung cấp y dược Chiba

 • Trung cấp Purooera

 • Trung cấp Nippon Omotenashi

 • Luật chuo

 • Trung cấp Kashiwagi

 • Điện tử Nhật bản

 • Kế toán Oji

 • Trung cấp ngoại ngữ Shurin

 • Ngoại ngữ quốc tế Tokyo

 • Giáo dưởng văn hóa Đông hải

 • Bản đồ CAD

 • Công nghệ Azuma

 • Trung cấp Urawa

 • Kinh doanh công nghệ, công nhân viên chức Joetsu

 • Sản xuất bánh kẹo Tokyo

 • Kinh tế tổng hợp Tokyo

 • Phúc lợi Tokyo

 • Kế toán Yokohama

 • Các trường khác

 • Tên trường đại học

 • Kinh doanh Nakano

 • Phúc lợi Tokyo

 • Công nghệ thông tin Chiba

 • Kinh doanh quốc tế Waseda

 • Kinh doanh quốc tế

 • Kinh doanh công nghệ Ohara

 • Thời trang Sakuragaoka

 • Trung cấp ô tô Tokyo

 • Kinh doanh quốc tế Fuji

 • Ngoại ngữ Greg

 • Công nghiệp Chuo

 • Trung cấp dinh dưỡng Hattori

 • Trung cấp nấu ăn Tokyo

 • Thời trang Tokyo

 • Công nghệ thông tin Chuo

 • Kinh doanh quốc tế Fuji

 • Y tế Tokyo

 • Luật và thương mại Tokyo

 • Học viện Anime

 • Kinh doanh công nghệ Shinjuku

 • Thẩm mỹ Hollywood

 • Truyền thông Tokyo

 • Kinh doanh ngoại ngữ Nagano

 • Du lịch Tokyo

 • Công nghệ thông tin Nhật bản

 • Kinh doanh công nghệ Asou

 • Dịch vụ khách sạn Tokyo