Phòng tiếng Nhật.

Nơi bạn có thể trò chuyện với sinh viên các trường đại học Nhật Bản. Khác với các chủ đề trên lớp học, như có thể nói chuyện về trường đại học Nhật bản hoặc những thứ đang được giới trẻ yêu thích. Và dĩ nhiên học sinh của trường Edo được miễn phí.