Khóa học ngắn hạn

Khóa học trong thời gian ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng

Có thể tận dụng kỳ nghỉ dài như nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ dài của công ty để học tiếng Nhật. Lịch khai giảng vào các tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Những học sinh có nguyện vọng muốn bắt đầu học vào những tháng ngoài những tháng trên thì hãy trao đổi với chúng tôi.

Chi phí

1 tháng

Phí nhập học 20,000 yên
Học phí (1 tháng) 50,000 yên
Tổng cộng (1 tháng) 70,000 yên

Tiền phí ở trên đã bao gồm thuế10%

3 tháng

Phí nhập học 20,000 yên
Học phí (3 tháng) 150,000 yên
Tổng cộng (3 tháng) 170,000 yên