Lịch trình một năm

 • 4Tháng 4

  Lễ hội・ sự kiện hàng năm của Nhật Bản

  xem Hanami (ngắm hoa Anh Đào)

  Ngày lễ

  ngày Chiêu Hoà – sinh nhật thiên hoàng Chiêu Hoà

  Lễ nhập học định hướng cho tân sinh viên khoá mới

  Tháng 4 (mùa xuân) khai giảng khoá mới

 • 5May

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  Tết thiếu nhi Nhật Bản

  Ngày lễ

  ngày hiến pháp

  ngày của màu xanh

  tết thiếu nhi.

  Hoạt động ngoại khoá 「hương sắc mùa xuân」(tham quan, giã ngoại)

  Tham quan khu vui chơi Tokyo Disney

 • 6June

  Kỳ thi du học Nhật Bản(EJU)

  Thi cuối kỳ (kỳ mùa xuân)

  Buổi tư vấn nói chuyện với giáo viên

  Nghỉ sau thi

  Khám kiểm tra sức khoẻ

 • 7July

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  lễ thất tịch

  Ngày lễ

  ngày của biển

  Lễ nhập học định hướng cho tân sinh viên khoá mới

  Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

  Tháng 4 (mùa hạ) khai giảng khoá mới

 • 8August

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  lễ hội pháo hoa

  lễ hội mùa hè

  Ngày lễ

  ngày của núi

  Khoá học ngắn hạn đặc biệt

  Nghỉ hè

 • 9September

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  ngắm trăng

  Ngày lễ

  ngày kính lão

  ngày thu phân

  Tư vấn định hướng học lên

  Thi cuối kỳ (kỳ mùa hè)

  Buổi tư vấn nói chuyện với giáo viên

  Nghỉ sau thi

 • 10October

  Ngày lễ

  Ngày hội thể thao

  Lễ nhập học định hướng cho tân sinh viên khoá mới

  Tháng 10( mùa thu) khai giảng khoá mới

  Hoạt động ngoại khoá 「 mùa thu」(tham quan, giã ngoại)

 • 11November

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  ngắm lá đỏ

  Ngày lễ

  ngày văn hoá

  ngày lao động

  Kỳ thi du học Nhật Bản(EJU)

  Khám kiểm tra sức khoẻ

 • 12Desember

  Tư vấn định hướng học lên

  Thi cuối kỳ (kỳ mùa thu)

  Buổi tư vấn nói chuyện với giáo viên

  Nghỉ sau thi

 • 1Janualy

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  tết dương

  Ngày lễ

  nghỉ tết

  lễ thành nhân

  Lễ nhập học định hướng cho tân sinh viên khoá mới

  Tháng 1( mùa đông) khai giảng khoá mới

 • 2Februaly

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  lập phân

  Ngày lễ

  quốc khánh Nhật Bản

  sinh nhật thiên hoàng

  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

  Khám, kiểm tra sứ khoẻ

 • 3March

  Lễ hội・ sự khiện hàng năm của Nhật Bản

  lễ hội búp bê Nhật bản

  Ngày lễ

  ngày lập phân

  Lễ tốt nghiệp

  Tư vấn định hướng học lên

  Kỳ thi cuối kỳ kỳ mùa đông

  Buổi tư vấn nói chuyện với giáo viên

  Nghỉ sau thi