Thông báo quan trọng

2021.07.02

Biện pháp phòng chống covid của trường

Trường Edo tiến hành các biện pháp phòng chống covid một cách triệt để như trước giờ học sẽ khử khẩn lớp học, đo nhiệt độ của học sinh và giáo viên.